Kontakt

Notársky úrad JUDr. Zora Belková
Na Troskách 22
974 01 Banská Bystrica

 

sídlo notárskeho úradu  je na PRÍZEMÍ novopostavenej budovy vedľa  EUROPA Shopping Centre - po pravej strane cesty vedúcej na vrchné parkoviská obchodného centra

(bielo-šedá budova s logom

Prvej stavebnej sporiteľne  - prízemie)

 

bezplatné parkovanie pre klientov notárskeho

úradu je za budovou na miestach označených

"pre klientov notárskeho úradu"

-3 miesta vľavo pred  vstupnou bránou

-2 miesta vpravo hneď za vstupnou bránou

-1 miesto v zadnej časti parkoviska VĽAVO

-2 miesta v zadnej časti parkoviska VPRAVO


Ďakujeme, že neparkujete

na miestach vyhradených

pre PSS, a.s.

 

Do notárskeho úradu máme zabezpečený

BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP

(z parkoviska po chodníku cez malú bráničku)

e-mail:
JLIB_HTML_CLOAKING

JLIB_HTML_CLOAKING

telefón:

048/4153978

0905458015

JUDr. Zora Belková notár


zamestnanci notára:

Jana Gerhátová

JLIB_HTML_CLOAKING

Renáta Budajová

JLIB_HTML_CLOAKING

Ing. Monika Barlová

JLIB_HTML_CLOAKING

(Ing. Martina Šúriková - t.č. na MD)

  

  

Úradné hodiny:

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch od 03.10.2016 do 07.10.2016 notár JUDr. Zora Belková nebude prítomná v úrade.

Pondelok

07:30 - 18:00

Utorok

07:30 - 18:00

Streda

07:30 - 18:00

Štvrtok

07:30 - 18:00

Piatok

07:30 - 17:00

Na základe telefonického dohovoru v čase úradných hodín na tel.č. 048/4153978)   je možné osvedčiť pravosť podpisu alebo listiny aj mimo úradných hodín, počas soboty, nedele a dňa pracovného pokoja, v sídle vašej organizácie alebo v mieste  bydliska. Prosíme vopred upozorniť, či sa jedná o osvedčenie podpisov a listín, ktoré sa majú použiť v CUDZINE.

Osvedčovanie pravosti podpisov a listín, ktoré sa majú použiť v CUDZINE ako i spisovanie notárskych zápisníc vykonáva výlučne NOTÁR.
O prítomnosti notára v sídle notárskeho úradu (resp. počas víkendu alebo mimo úradných hodín) sa prosím informujte vopred telefonicky.

NA POČKANIE VYDÁVAME VÝPISY Z OBCHODNÉHO REGISTRA pre subjekty zapísané v OR na celom Slovensku

(bližšie info v časti činnosti a otázky a odpovede)

Viete čo je Elektronický notársky

centrálny register listín ?

Hlavým cieľom elektronického

notárskeho archívu listín je

umožniť občanom, fyzickým a

právnickým osobám zaregistrovať

si dôležitú listinu na jednom

notárskom úrade a získať jej

osvedčený odpis kedykoľvek

neskôr na ľubovoľnom

notárskom úrade (ušetríte

svoj čas a peniaze).

Viac info nájdete v časti

otázky a odpovede.

 

New layer...